Uygulama İmar Planı Değişikliği

Güncel Duyurular
DUYURU

Uygulama İmar Planı Değişikliği

Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz plan onama sınırları içinde yer alan muhtelif mahalle ve adalarda hazırlanan, 41153052 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2021 tarih ve 337 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

                09.08.2021 tarih ve 1638398 sayılı yazı ekinde Belediyemize gönderilen onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait bir adet meclis kararı, bir kopya uygulama imar plan değişikliği paftalarının;

        a)3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliği uyarınca herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerinde asılmak ve mahalli haberleşme araçları ile duyurulmak suretiyle, (01.10.2021-31.10.2021) tarihleri arasında 30 gün süreyle Belediyemiz askı panosunda ilan edilmesi, eşzamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinde ilan edilmesi, ilan süresi bitiminde ilan tutanağının Müdürlüğümüze gönderilmesi;

        b)Ayrıca yazımız ekinde yer alan "İmar Plan Değişikliği Bilgilendirme Tablosu"nun Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6.maddesine istinaden plan değişikliği yapılan alanda görülebilir şekilde 30 gün süre ile konumlandırılması, eş zamanlı olarak muhtarlığınız ilan panosunda görülebilir şekilde ilan edilmesi hakkında;

 

MECLİS KARARI VE AÇIKLAMA RAPORU PDF

 

UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PAFTALARI PDF

 

444 12 21
ÇÖZÜM HATTI