Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Çayırova Belediyesi

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

02/01/2020 tarihinde toplanan Çayırova Meclisinin 2020/2sayılı ”Çayırova Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” kararı ile 2020/3 sayılı ”Çayırova Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin” yayınlanması

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

444 12 21
ÇÖZÜM HATTI