Şekerpınar 5.Etap İmar Uygulama İşlemi

Güncel Duyurular
DUYURU

Şekerpınar 5.Etap İmar Uygulama İşlemi

Şekerpınar 5.Etap İmar Uygulama İşlemi

İlçemiz Şekerpınar Mahallesi 5.Etap olarak adlandırılan bölgede (476 hektar) yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama işlemi Belediyemiz Encümeninin 18.01.2021 tarih 2021/29 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bahse konu alanda  yapılan imar uygulaması işlemine ilişkin parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve geri dönüşüm cetvelleri Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25/3. maddesi gereğince 19.02.2021 (cuma) ile 21.03.2021 (pazar) tarihleri arasında  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce ilan panosunda askıya çıkarılması ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce belediyemiz internet sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilmesi.

 

Askı ilanına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Şekerpınar 5.Etap İmar Uygulama İşlemi Askı İlanı (PDF)

 

444 12 21
ÇÖZÜM HATTI