418 Ada İmar Uygulama İşlemi Askı İlanı

Güncel Duyurular
DUYURU

418 Ada İmar Uygulama İşlemi Askı İlanı

418 Ada İmar Uygulama İşlemi Askı İlanı

418 Ada 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 Nolu Parselde İmar Uygulama İşlemi Askı İlanı

Çayırova Belediyesi Encümen Kararı

Dağıtım Cetvelleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararları

Parselasyon Planı

444 12 21
ÇÖZÜM HATTI