Fen İşleri Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV,SORUMLULUKLAR
• Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14. ve 15. Maddelerinde belirtilmiştir.
• Müdürlüğümüz Çayırova Belediye Başkanlığının kendine özgü hedefleri ve Stratejik Planına göre gerekli olan alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
• Çayırova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü olarak görevimiz, ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır.
• Fen İşleri Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetler ve hizmetlerde, Çayırova İlçe sınırları içerisinde kalan ve genişliği 14,5 mt.’nin altında olan yolların imar planına göre program dahilinde açılması.
• Alt yapılarının (Su, Kanalizasyon, Doğalgaz vs.) ilgili kuruluşlara (İSU, PALGAZ, SEDAŞ vs.) tamamlattırılması için gerekli girişimlerde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, yatırım sürecini takip etmek.
• Alt yapısı tamamlanan yolların üst yapısını tamamlamak gerekli bakım onarımlarını yapmak.
• Genişliği 14,5 mt.’nin üzerinde olan yolların yapım ve bakımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütmek ve programa alınmasını sağlamak.
• İhtiyaç duyulan Belediye hizmet binaları, Sağlık Tesisleri, Spor Merkezleri, Bilgi Evleri, Huzur Evleri, Muhtarlık Binaları v.s. yapıların “Proje Etüt Müdürlüğü“ tarafından projelendirilmesinin akabinde inşaatını yapmak ve bunlara ait bakım onarım işlerini yapmak. İhtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme kullanarak yol tretuvar düzenlemesi yapmak.
• Üst yapısı deforme olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarını yapmak, lokal olarak bozulan yerlerin asfalt ekipleriyle periyodik bakım-onarımını yapmak, Kış aylarında Kar yağışı ve buzlanma öncesi hazırlık yapmak ve yolları trafiğe açık halde tutmak.
• Müdürlüğümüze bağlı olan Garaj Amirliği ; Makine ikmal(araçların bakımı ve onarımı) ; sigorta, muayene işlemleri ve akaryakıt işlemleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
• Alt Yapı Yönergesine göre alt yapı çalışmalarının Belediye kontrolünde ruhsatlı olarak yapılmasını sağlamak. Şahıslara ve Alt Yapı Kurumlarına altyapı çalışmaları için kazı ruhsatı vermek, ruhsatsız altyapı kazılarının tespiti ve gerekli işlemlerini yürütmek.
• Kamuya ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için Emlak İstimlak Müdürlüğünü bilgilendirip gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesini talep etmek, Belediye Meclisinin onayı ile ilçemizdeki mevcut okulların ve Kamu binalarının bakım-onarımına katkıda bulunmak temel görevleri arasındadır.

GENEL BİLGİLER
SUNULAN HİZMETLER:
• İmar planındaki koordinatlara göre yol aplikasyonlarının yapılması.
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kırmızı kotu belirlenen imar yollarının talep doğrultusunda Müdürlüğümüzce açılması ve reglajının yapılması.
• Alt yapının tamamlanması için ilgili kuruluşlarla görüşmeler yapmak, yatırım programına alınmasını sağlamak ve yatırımları takip etmek.
• Alt yapısı tamamlanan yolların üst yapısını tamamlamak (soğuk asfalt, sıcak asfalt, beton parke taşı vs.)
• Alt yapısı tamamlanmayan yolların stabilize, asfalt kırığı veya mekanik malzeme ile işleyebilir halde tutulmasını sağlamak.
• Muayene bacası ve yağmur suyu toplama ızgaralarını yol kotuna getirilmesini sağlamak için ilgili kurumlara bilgi verilmek, yapım aşamasını takip etmek, veya belediye imkanlarıyla uygun kota getirilmesini sağlamak.
• Kış mevsiminde kar yağışında yolları trafiğe açık tutmak (öncelik ana arterler olmak üzere).
• Yağmur suyu toplama Izgaralarının ve menhollerinin rutin temizliğini, bakımı ve onarımını yapmak.
• İmar yollarının açılması için gerekli görülen betonarme İstinat duvarı ve taş duvarların imalatının yapılması.
• İhtiyaç duyulması halinde diğer birimlere iş makinesi ve işçi desteğinde bulunmak.
• Belediyemize ait hizmet binalarının yapımını, onarımı ve bakımını yapmak.
• Vatandaştan gelen Şikayetleri yerinde incelemek en kısa zamanda uygun çözüm bulmak.
• Görevlerimiz alanında bulunmayan şikayet ve talepleri ilgili kurumlara iletmek ve takibini yapmak.

#cayirovabld