Kültür İşleri Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çayırova Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları doğrultusunda;
• Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.
• İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festivallere katılmak.
• Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
•Halk oyunları, gösterileri ve yarışmaları düzenlemek.
• Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.
• Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
• Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
• Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.
• Kültür Salonu programlarını ve başvurularını organize etmek.
• İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla kütüphane, internet salonu, satranç salonu ve benzeri eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak.
• Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
• Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
• İlçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.
• Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş davetiye ve pankart tasarımı yaparak dağıtımını sağlamak.
• Eğitim yardımlarını organize etmek.
• Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
• Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir, yardıma muhtaç ve özürlü vatandaşlara belediye imkanları ölçüsünde gerekli yardımları yapmak ve yaptırmak.
•Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümene sunmak ve sonuçlarını takip etmek.
• Gıda yardımı, medikal malzeme yardımı, hasta ve çocuk bezi yardımı, kira yardımı, ilaç yardımı, nakdi yardımlar, doğal afet yardımı, okul kıyafet yardımı, giysi yardımları, kırtasiye yardımları yapmak.
• Engelli, yaşlı ve yatalak hastaların hastaneye ulaşımlarının sağlanması için nakil hizmetlerinin verilmesi.
• Evde bakım, 2022 Engelli maaşı ve Evde Bakım maaşı konularında danışmanlık hizmetleri vermek.
• Engelli, yaşlı ve yatalak hastalar için hastane randevuları almak ve hastanelerde hastalara refakat hizmetleri vermek.
• Engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması için projeler geliştirmek.
• Sosyal yardımlaşma vakfı ile iş birliği içerisinde çalışmak.
• İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sünnet organizasyonu yapmak.
• İlçemizde evlenen vatandaşların ailelerin talepleri halinde düğün evi hizmetlerini vermek.
• İlçemizde vefat eden vatandaşların ailelerin talepleri halinde taziye hizmetlerini vermek.
• Bölgemizdeki işsiz vatandaşlarımıza istihdam hizmetleri verilmesi.
• Vatandaşın her türlü yazılı başvuru talepleri halinde 5 iş günü içerisinde çözümü için ilgili müdürlüklerle görüşmeler yapmak.
• Vatandaştan gelen dilekçelerin ilgili birimlere havalesini yapmak.
• Başkanlığın talimatı üzerine halk toplantısı veya diğer kişi veya kurumlarla toplantılar düzenlemek.
• Mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

#cayirovabld